Bröstcancer

Vi på Novartis vill underlätta för både dig och din patient och har därför tagit fram olika verktyg och stöd som hjälper er under behandlingen. 

Om spridd bröstcancer

Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor i Sverige av bröstcancer och runt 1500 kvinnor dör av sjukdomen, de flesta av att cancern har spridit sig i kroppen.

Patientfall  Bröstcancer

Testa och uppdatera dina kunskaper inom bröstcancer.

Lär dig mer om Kisqalis verkningsmekanism

Föreläsning

Föreläsning av Associate Professor Minna Tanner från Tampere University Hospital.

KISQALI (ribociklib)

Behandling av postmenopausala kvinnor med HR-positiv, HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer

AFINITOR (everolimus)

Behandling av hormonreceptorpositiv och HER2/neu-negativ avancerad bröstcancer hos postmenopausala kvinnor. 

TYVERB (lapatinib)

Behandling av vuxna patienter med bröstcancer, vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2).

ZOMETA (zoledronsyra, anhydrat)

Förebygger skelettrelaterade händelser hos vuxna patienter med avancerade benvävnads-metastaser eller TIH.

Beställ material

Information och vägledning för dig och dina patienter under behandlingen av spridd bröstcancer. 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.