Patientfall bröstcancer

Testa och uppdatera dina kunskaper inom bröstcancer - du kan även se hur dina kollegor har svarat (anonymt).  

Patientfallen återspeglar typfall och inte enskild patient. Fallen är gjorda av svenska specialister inom området.

Grace, 65 år gammal

HR+/HER2- spridd bröstcancer med behandlingsfritt intervall >24 månader, lever- och lungmetastaser.

Isabel, 75 år gammal

De-novo HR+/HER2- spridd bröstcancer, skelettmetastaser.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.