• Kronisk spontan urtikaria
    Kronisk spontan urtikaria definieras som urtikaria med symtom i sex veckor eller mer. Oftast utan identifierbar utlösande orsak. Sjukdomen har stor påverkan på sömn och livskvalitet. Målet med behandlingen är symtomfrihet enligt internationella riktlinjer.
Kronisk spontan urtikaria definieras som urtikaria med symtom under sex veckor eller mer. Målet med behandlingen är symtomfrihet.
Det finns många verktyg som kan underlätta för patienter som lever med kronisk spontan urtikaria.
Läs mer om Novartis läkemedel Xolair (omalizumab).
Här finner du medicinsk information och föreläsningar inom dermatologi.
I vårt nyhetsbrev får du inbjudningar, nyheter, studieresultat, sammanfattningar från kongresser och annat viktigt inom dermatologi.
Anmäl dig och få uppdateringar inom dermatologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2205256710 (25 maj 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request