För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.
 

AWARE study1,2

Syftet med AWARE-studien var att dokumentera hur man behandlar och följer upp patienter med kronisk urtikaria som inte svarar tillräckligt på H1-antihistaminer. Dessutom undersökte man hur befintliga behandlingsalternativ används och hur livskvalité, arbetsförmåga och samexisterande sjukdomar påverkas hos den som lider av kronisk urtikaria. I studien deltog 50 patienter från Norge, 28 från Sverige och 80 från Danmark. Studien visade bl.a. att personer med kronisk urtikaria kan få avsevärt bättre livskvalitet med strukturerad uppföljning.1,2
 

The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria.

I denna publikation ges riktlinjer för definition, klassifikation, diagnos och behandling av urtikaria. Riktlinjerna har tagits fram av 44 urtikariaexperter från 25 olika länder världen över. Publikationen är ett konsensusdokument som bygger på systematisk granskning av vetenskapliga studier. Alla de medverkande experterna tillhör nationella och/eller internationella medicinska specialistföreningar. Vid en konsensuskonferens blev rekommendationerna föremål för omröstning av 250 specialister. Till skillnad från de tidigare riktlinjerna rekommenderar riktlinjerna numera fyra behandlingssteg. De betonar också vikten av fullständig symtomfrihet hos patienter med kroniska nässelutslag.3

Önskar du få mer information om studier, material och vad Novartis arbetar med inom kronisk spontan urtikaria? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

 

Referenser
  1. Maurer et al. H1-antihistamine-refractory chronic spontaneous urticaria: it's worse than we thought – first results of the multicenter real-life AWARE study. Clin Exp Allergy. 2017;47:684–692.
  2. Thomsen SF, Pritzier EC, Anderson CD, Vaugelade-Baust N, Dodge R, Dahlborn A-K, Vestergaard C.¨Chronic Urticaria in the Real-life Clinical Practice Setting in Sweden, Norway and Denmark: Baseline Results from the Non-Interventional Multicentre AWARE Study. 
  3.  Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2018;73:1393-1414.
SE2005287783 (28 maj 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request