Utslag hos pojke med kronisk spontan urtikaria (CSU).Urtikaria uppstår när histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 och ett antal andra vasoaktiva substanser frisätts från mastceller och basofiler i huden. Substanserna orsakar klåda och vätskeläckage från venolerna i dermis. Detta leder till ett dermalt ödem och en stimulering av omyeliniserade kutana c-nervfibrer, vilket orsakar rodnad. Ligger ödemet ytligt i dermis bildas kvaddlar, ligger det djupare i dermis och i subkutis bildas istället angioödem.1,2

 • Urtikaria är ett tillstånd som kännetecknas av utveckling av kvaddlar och/eller angioödem i huden.1
 • Livstidsrisken för kronisk urtikaria är cirka 0,5–1 procent.3
 • Kronisk urtikaria är vanligast mellan 20–40 års ålder och drabbar kvinnor nästan dubbelt så ofta som män.3
 • Kronisk urtikaria kan trots behandling pågå i flera år.3
 • Sjukdomen har stor påverkan på livskvalitet och sömn samt driver vårdkostnader.3
 • Kronisk urtikaria delas in i spontan och inducerbar urtikaria. Inducerbar urtikaria framkallas av stimuli, medan det för kronisk spontan urtikaria oftast inte finns någon identifierbar utlösande orsak.1

 

Utslag hos kvinna med kronisk spontan urtikaria (CSU).Prognos

Akut urtikaria avklingar vanligtvis inom en till två veckor om utlösande agens är eliminerat. Vid kronisk urtikaria blir ca 50 procent av patienterna symtomfria inom sex månader, 70 procent blir symtomfria inom ett år, medan 10 procent fortfarande har symtom efter fem år.4

Kronisk spontan urtikaria innebär ofta nedsatt livskvalitet hos dem som drabbas. Studier har visat att patienter, trots behandling, har symtom som leder till sömnsvårigheter, påverkan på arbetslivet och det sociala livet.1,5 I de senaste internationella riktlinjerna har det tydliggjorts att målet med behandlingen är att uppnå samt bibehålla symtomfrihet.6
 

Orsaker till kronisk spontan urtikaria

De fysiska symtomen vid kronisk spontan urtikaria orsakas av förhöjda histaminnivåer p.g.a. att histamin frisätts från mastcellerna.1 Hos upp till 90 procent av patienterna med kronisk spontan urtikaria (inducerbar urtikaria ej inräknad) är orsaken till histaminfrisättningen fortfarande inte känd. I de få fall där en utlösande orsak kan identifieras hos patienter med kronisk urtikaria dominerar autoimmuna mekanismer.2

Utslag hos man med kronisk spontan urtikaria (CSU).Utlösande stimuli vid urtikaria2, 7

 • Läkemedel (t.ex. penicillin, acetylsalicylsyra, opiater, röntgenkontrast)
 • Infektioner och infestationer (t.ex. övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, sinuit)
 • Födoämnen (t.ex. jordnöt, trädnötter, mjölk, fisk, ägg)
 • Kontakturtikaria (t.ex. brännässlor, latex)
 • Fysikaliska stimuli (t.ex. kyla, värme, ansträngning, solljus, vibration, tryck, vatten)
 • Autoimmunitet
 • Psykiska faktorer. Stress kan utlösa och underhålla kronisk urtikaria
   
 
Referenser
 1. Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2018;73:1393-1414.
 2. Zuberbier T, et al. Allergy. 2009;64:1417‒26  
 3. Maurer, M et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy 2011;66:317–330.
 4. Beltrani VS. Clin Rev Allergy Immunol. 2002;23(2):147–69.
 5. Maurer M et al. The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU. Allergy 2017. Advanced online publication. DOI:10.111.
 6. Maurer et al. H1-antihistamine-refractory chronic spontaneous urticaria: it's worse than we thought – first results of the multicenter real-life AWARE study. Clin Exp Allergy. 2017;47:684–692.
 7. Roupe, Gösta. Urtikaria, akut och kronisk. Internetmedisin. Accessed 11 March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1357 
Betyg: 5 (1 vote)
SE2108121572 (12 augusti 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request