Lecturer: Prof. Dr. med. Marcus Maurer, MD, Institute of Allergology – Universitätsmedizin Berlin, Germany


Monitoring CSU – UAS or UCT?

I denna korta video diskuterar professor Marcus Maurer vilket verktyg man bör använda för att utvärdera nivå av kontroll av kronisk spontan urtikaria.

 


Management of CSU – How to use the UCT?

I denna korta video diskuterar professor Marcus Maurer hur man med hjälp av UCT kan utvärdera nivå av kontroll av kronisk spontan urtikaria.

 

 

Missa inte nästa DermaVideo!

Få uppdateringar om när vi släpper nya videos, utbildningsmaterial eller inbjudningar till t.ex. webinras, och andra nyheter direkt till din e-post. Nyheter om produkt kan förekomma.

Registrera dig här!

 


Referenser
  1. Zuberbier et al., Allergy 2022;7:734-766
SE2301241373 (24 januari 2023)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request