Det finns många verktyg som kan underlätta för patienter som lever med kronisk spontan urtikaria. Här finner du ett urval av våra produkter, appar och filmer som dina patienter kan ha nytta av, och som du även kan använda tillsammans med patienterna.
 

Urtikaria Kontroll Test (UCT)
Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria är att uppnå symtomfrihet. Novartis erbjuder ett Urtikaria Kontroll Test som du kan beställa här. Urtikaria Kontroll Test är ett enkelt test av patientens symtomkontroll. Det består av fyra frågor som inkluderar fysiska symtom (klåda, nässelutslag och ödem), livskvalitet, resultat av behandling samt symtomkontrollen under de senaste fyra veckorna. Beställ Urtikaria Kontroll Test här→

 

 

 

Information till patient om nässelutslag
Om Nässelutslag är en informationsbroschyr som vänder sig till patienter med urtikaria. Beställ Om Nässelutslag här→

 

 

 

Omnässelutslag.se
omnässelutslag.se  kan din patient lära sig mer om nässelutslag och dess behandling. Här finns också en kort film där överläkare Maria  Bradley på Karolinska sjukhuset berättar om sjukdomen. Filmen ger patienten en kortfattad information om urtikaria, såväl akut som kronisk. I filmen tas ämnen som prevalens, symtom och behandling upp. 

 

 

 

Urtikaria Aktivitet Symtomskattning (UAS) Rivblock
Genom att använda Urtikaria Aktivitet Symtomskattning Rivblock  kan din patient följa sin urtikaria. Patienten noterar en gång om dagen, vid ungefär samma tidpunkt, hur många kvaddlar han/hon har fått samt hur svår klådan har varit under de senaste 24 timmarna. Beställ Urtikaria Aktivitet Symtomskattning här→

 

DayByDay Urtikaria App och instruktionsfilm 
DayByDay Urtikaria App är ett hjälpmedel för patienter med urtikaria som vill få en bild över sin sjukdomsaktivitet samt hur sjukdomen påverkar livskvaliteten. Via appen kan patienten även delge sina symtom till dig som vårdgivare. Ladda ner DayByDay Urtikaria-appen kostnadsfritt från AppStore. Läs mer om DayByDayUrtikaria App och titta på instruktionsfilm om Urtikaria.

 

Se mer av materialet som Novartis erbjuder.
 

SE1905683000
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers