De pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASEURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt genomför Novartis och akademiska forskare världen över fler studier med sekukinumab.

Här nedan hittar du länkar till några av de viktigaste artiklarna om sekukinumab.

Allmänt om sekukinumab och IL-17A

  • van de Kerkhof PC et al, Secukinumab long-term safety experience: A pooled analysis of 10 phase II and III clinical studies in patients with moderate to severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2016 Jul;75(1):83-98.e4. https://doi.org/10.1016/j.jaad.2016.03.024
  • Karle Anette et al., Secukinumab, a novel anti-IL-17A antibody, shows low immunogenicity potential in human in vitro assays comparable to other marketed biotherapeutics with low clinical immunogenicity. MAbs. 2016 Apr;8(3):536-50. https://doi.org/10.1080/19420862.2015.1136761
  • Patel Dhavalkumar D., Th17 Cell Pathway in Human Immunity: Lessons from Genetics and Therapeutic Interventions. Immunity. 2015 Dec 15;43(6):1040-51. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2015.12.003
SE1905684067 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers