Tidigare har rekommendationen för behandling ofta följt en trappstegsmodell med utvärtes behandling, ljusbehandling och konventionell systembehandling för att slutligen bli biologiska läkemedel. Behandlingsstrategin bidrog till att det ofta tog lång tid innan en effektiv behandling valdes för patienter med svår psoriasis och ledde till att många patienter var underbehandlade1.

Enligt SSDVs behandlingsrekommendationer från 2018 för systemisk behandling av psoriasis bör valet av behandling vara direkt relaterat till svårighetsgraden av psoriasis.

Psoriasis kan delas in i lindrig, måttlig och svår sjukdom. Bedömningen utgår från hur stor del av huden som är drabbad och hur allvarliga hudförändringarna är samt hur mycket sjukdomen påverkar livskvaliteten.

Svårighetsgrad kan bedömas med särskilda sjukdomsrelaterade frågeformulär, PASI (Psoriasis Area Severity Index)  och påverkan på livskvalitet med DLQI (Dermatology Life Quality Index).2

  • Lindrig psoriasis: PASI < 3, DLQI < 5
  • Måttlig psoriasis: PASI 3–10, DLQI 5–10
  • Svår psoriasis: PASI > 10, DLQI > 10.
 
Här kan du läsa mer om och beräkna PASI.
 
Referenser
  1. Nast A, Reytan N, Rosumeck S, Erdmann R, Rzany B. Low prescription rate for systemic treatments in the management of severe psoriasis vulgaris and psoriatic arthritis in dermatological practices in Berlin and Brandenburg, Germany: results from a patient registry. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 2008; 22: 1337-1342.
  2. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi: SSDVs behandlingsrekommendationer 2018. Accessed 28. Feb 2019. https://www.ssdv.se/images/SSDVs_behandlingsrekommendationer_for_systemisk_behandling_av_psoriasis.pdf   
SE1905684067 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers