Tidigare har rekommendationen för behandling ofta följt en trappstegsmodell med utvärtes behandling, ljusbehandling och konventionell systembehandling för att slutligen bli biologiska läkemedel. Behandlingsstrategin bidrog till att det ofta tog lång tid innan en effektiv behandling valdes för patienter med svår psoriasis och ledde till att många patienter var underbehandlade.

Enligt Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis bör valet av behandling vara direkt relaterat till svårighetsgraden av psoriasis.

Psoriasis kan delas in i lindrig, måttlig och svår sjukdom. Bedömningen utgår från hur stor del av huden som är drabbad och hur allvarliga hudförändringarna är samt hur mycket sjukdomen påverkar livskvaliteten.

Svårighetsgrad kan bedömas med särskilda sjukdomsrelaterade frågeformulär, PASI (Psoriasis Area Severity Index) och påverkan på livskvalitet med DLQI (Dermatology Life Quality Index).

  • Lindrig psoriasis: PASI < 3, DLQI < 5
  • Måttlig psoriasis: PASI 3–10, DLQI 5–10
  • Svår psoriasis: PASI > 10, DLQI > 10
 
Referenser
  1. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi: SSDVs behandlingsrekommendationer 2019. 
Betygsätt sidan
SE2204067497 (6 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request