Referens http://www.dermnetnz.org/image-use-policy/

 

PASI (Psoriasis Area Severity Index)

PASI bedöms utifrån kroppens fyra stora områden (huvud, armar, bål och ben) vilket motsvarar 10, 20, 30 och 40% av den totala kroppsytan För att utvärdera omfattningen ges ett numeriskt värde utifrån psoriasisens procentuella påverkan på respektive område (1=<10%, 2=10<30%, 3=30<50%, 4=50<70%, 5=70<90%, 6=90-100%)1.

För att utvärdera psoriasisens svårighetsgrad utvärderas tre parametrar (rodnad, infiltration och fjällning) på en skala 0-4.

För att beräkna PASI summeras de tre parametrarna på svårighetsgrad vilket sedan multipliceras med det numeriska värdet av proriasisens procentuella omfattning samt kroppsområdets del av kroppsytan.

PASI varierar i steg mellan 0,1 till 72

Authors

License

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Referenser
  1. Fredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasiseoral therapy with a new retinoid. Dermatologica 1978;157:238-44
SE1905684067 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers