De olika typerna av psoriasis skiljer sig åt beroende på hur hudförändringarna ser ut och var på kroppen de förekommer. Diagnosen ställs utifrån utseende och lokalisation. Plackpsoriasis är vanligast och står för ca 80 procent av fallen.1

Utslagen är oftast lokaliserade till extremiteternas sträcksidor, men kan också bilda stora sammanflytande ytor över bål och extremiteter.2 Studier pekar också på att upp till 40 % av psoriasispatienter får också problem med inflammation i lederna, psoriasisartrit.3 Denna kan i sin svåraste form förstöra lederna, varför tidig diagnos och behandling är viktigt.4

Psoriasis kan delas in i lindrig, måttlig och svår sjukdom beroende på lokalisation, utbredning, rodnad, fjällning och infiltration. Vid behandling tas även patientens livskvalitet med i utvärderingen.5

För mer information om olika former av psoriasis se gärna hänvisar vi till psoriasisförbundet.


 • I Sverige har ca 250 000–300 000 personer psoriasis.6
 • Psoriasis är lika vanligt hos kvinnor som hos män.5
 • Psoriasis går ofta i skov.6
 • Beroende på typ av hudförändring och lokalisation finns tre kategorier: lindrig, måttlig och svår psoriasis.5
 • Psoriasis är en kronisk systemsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Den yttersta orsaken är ännu okänd, men ärftlighetsfaktorn är stark.5
 • En betydande andel av patienterna har även samsjuklighet som t.ex. högt blodtryck, diabetes och depression.2

Orsaker: Ärftlighet spelar en betydande roll

Den yttersta orsaken till psoriasis är ännu inte känd, men vi vet idag att ärftlighet spelar en stor roll. Barn till en förälder med psoriasis har en förhöjd risk och ca 28 % drabbas. Har båda föräldrarna sjukdomen ökar risken till 65 %.7
Det finns belägg för att det är ett samspel mellan omgivnings- och genetiska faktorer och kroppens immunsystem som gör att sjukdomen bryter ut. Faktorer som anses vara bidragande är2

 • Infektioner
 • Psykisk påfrestning
 • Ohälsosam livsstil

 

Referenser
 1. Olika former av psoriasis. 
  https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/olika-former-av-psoriasis/  
 2. Amra Osmancevic. Psoriasis. Accessed 15 juni 2020  
  https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=326
 3. Samsjuklighet vid psoriasis. Accessed 16 juni 2020.
  https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/samsjuklighet-vid-psoriasis/
 4. Håkansson Lotta, Norgren Tina. Oacceptabla vårdbrister inom psoriasisartrit. Acessed 16 juni 2020.
  https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/01/oacceptabla-vardbrister-inom-psoriasisartrit/
 5. Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis, Socialstyrelsen, 2018. 
 6. Psoriasisforbundet.se. Accessed 15. juni 2020 
  https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/
 7. Arv och miljö. Accessed 16 juni 2020. 
  https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasis/arv-och-miljo/
Betygsätt sidan
SE2204067497 (6 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request