När blir järn skadligt?

Patienter som får upprepade blodtransfusioner riskerar kronisk järninlagring2:

  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
  • Thalassemi
  • Sicklecellanemi

Varje enhet blod ger mer järn än 100 gånger det normala kostintaget.

Normalt dagligt intag av järn: 1-2 mg.

Järn i varje enhet transfunderat blod: 200-250 mg.

PRBC, en enhet blod med röda blodkroppar/erytrocytkoncentrat.

Så lite som 10 transfusioner under en livstid  (eller 20 enheter blod, eller 5g järn) kan förorsaka kronisk järninlagring. Kroppen har inget naturligt sätt att aktivt avlägsna överskottsjärn.1 Järnkeleringsbehandling behövs för att avlägsna överskottsjärn orsakat av blodtransfusioner.1 

 

Referenser: 
1. Wood JC. Magnetic resonance imaging measurement of iron overload. Curr Opin Hematol. 2007;14(3):183-190. 
2. Andrews NC. Disorders of iron metabolism. N Engl J Med. 1999;341(26):1986-1995. 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.