Utmaningar med följsamhet till förskrivna doser

Många patienter med kronisk järninlagring kan ha svårigheter att regelbundet ta sin järnkeleringsbehandling i förskrivna doser.5,6*

50% av patienterna med β-thalassemi eller MDS kunde inte adekvat följa sin tidigare keleringsbehandling.5,6,a

* Inkluderar EXJADE® (deferasirox) dispergerbara tabletter för oral behandling, deferoxamin för intramuskulär injektion och deferoxamin för subkutan infusion.

 
Hinder och utmaningar7,8,a
Komplexa behandlingsregimer/administreringsinstruktioner   Krav på att fasta och endast ta tillsammans med vätska
Konflikter med andra aktiviteter Behandlingens längd eller hög doseringsfrekvens
Smaklighet Starkt ogillande av smak
Missnöje med behandling/tolerabilitet Gastrointestinal intolerabilitet

 a. Innan Exjade® (deferasirox) filmdragerade tabletter var tillgängliga.

 

Patientspecificerade egenskaper för bättre följsamhet till kroniska behandlingar7,8 
Färre tabletter och förberedelser, speciellt för barn och tonåringar
Mindre tidsåtgång för preparering av behandling och administration
Möjlighet att ta behandling tillsammans med mat
Minskad smärta och biverkningar

 *Baserat på studier med MDS- och thalassemipatienter.

 

Referenser: 
5. Modell B, Khan M, Darlison M. Survival in β-thalassaemia major in the UK: data from the UK Thalassaemia Register. Lancet. 2000;355(9220):2051-2052. 
6. Nolte F, Angelucci E, Breccia M, et al. Updated recommendations on the management of gastrointestinal disturbances during iron chelation therapy with deferasirox in transfusion dependent patients with myelodysplastic syndrome: emphasis on optimized dosing schedules and new formulations. Leuk Res. 2015;39(10):1028-1033. 
7. Porter JB, Evangeli M, El-Beshlawy A. The challenges of adherence and persistence with iron chelation therapy. Int J Hematol. 2011;94(5):453-460. 
8.Goldberg SL, Giardina PJ, Chirnomas D, Esposito J, Paley C, Vichinsky E. The palatability and tolerability of deferasirox taken with different beverages or foods. Pediatr Blood Cancer. 2013;60(9):1507-1512.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.