Välkommen till Novartis MedHub

HJÄRTSVIKT

OM HJÄRTSVIKT 

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och nedsatt livskvalitet. De främsta orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck och ischemisk hjärtsjukdom. Andfåddhet och trötthet är de vanligaste symtomen.

Trots att hjärtsvikt är mycket vanligt förekommande och att prognosen är sämre än för de flesta cancersjukdomar, så är omhändertagandet eftersatt. Det finns stora variationer i landet och många patienter får inte optimal behandling vilket leder till onödigt lidande. 

Vid misstänkt hjärtsvikt kan analys av natriuretiska peptider i många fall tidigt utesluta diagnosen. Vid förhöjt värde bör den fortsatta utredningen påskyndas, vilket bidrar till att korrekt behandling kan sättas in tidigare.

Strukturerat omhändertagande på hjärtsviktsmottagning efter sjukhusvård har visats vara en mycket viktig åtgärd eftersom den minskar sjukligheten och förlänger överlevnaden. 

Ref.  LM verket 

 

HJÄRTSVIKT I SIFFROR

 • Hälften av alla patienter med hjärtsvikt dör inom 5 år efter diagnos 1
 • Var femte patient återinläggs redan inom 30 dgr efter sin första sjukhusinläggning2
 • Hjärtsvikt är ett stort folkhälsoproblem som påverkar uppskattningsvis 26 miljoner människor världen över.3
 • I Sverige har prevalensen uppskattats till ca 2%, motsvarande ca 200 000 patienter.1Ca hälften av dessa har reducerad ejektionsfraktion, vilket innebär att det är den sammandragande pumpförmågan som är försvagad.
 • Kostnaderna för hjärtsviktsvård utgör ca 2% av de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna i Sverige, ca 8.740 MSEK4
 • Årliga direkta kostnader per hjärtsviktspatient varierar mellan 50.000-70.000 SEK4-8
 • Slutenvården står för största andelen av de totala kostnaderna per år5
 • Läkemedel står för ca 3% av kostnaderna

 

Ref.

 1. Zarrinkoub R, Wettermark B, Wandell P, et al. The epidemiology of heart failure, based on data for 2.1 million inhabitants in Sweden. European journal of heart failure. 2013;15(9):995-1002.
 2. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2014. Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting. Det Indikatorer om sjukdomar och behandlingar. 2014
 3. Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. Journal of the American College of Cardiology. 2014;63(12):1123-1133.
 4. Ryden-Bergsten T, Andersson F. The health care costs of heart failure in Sweden. Journal of internal medicine. 1999;246(3):275-284.
 5. Stålhammar J, Stern L, Linder R, et al. Resource utilization and cost of heart failure associated with reduced ejection fraction in Swedish patients. Journal of medical economics. 2012;15(5):938-946.
 6. Mejhert M, Lindgren P, Schill O, Edner M, Persson H, Kahan T. Long term health care consumption and cost expenditure in systolic heart failure. European journal of internal medicine. 2013;24(3):260-265.
 7. Agvall B, Paulsson T, Foldevi M, Dahlstrom U, Alehagen U. Resource use and cost implications of implementing a heart failure program for patients with systolic heart failure in Swedish primary health care. International journal of cardiology. 2014;176(3):731-738.
 8. Agvall B, Borgquist L, Foldevi M, Dahlstrom U. Cost of heart failure in Swedish primary healthcare. Scandinavian journal of primary health care. 2005;23(4):227-232.
Film om patofysiologin vid hjärtsvikt
(ca 4 min)  
Film om natriuetiska peptider och påverkan på hjärtsvikt (ca 4 min)  

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.