Välkommen till Novartis MedHub

den 1 juni

Örebro:När Hjärtat Sviker

City konfernscenter Örebro

När Hjärtat Sviker
Terapiinriktad utbildning med produktinformation

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och behandlar patienter med hjärtsvikt till ett utbildningsseminarium om kronisk hjärtsvikt. Utbildningen är till för dig som arbetar inom Uppsala-Örebro-regionen (Dalarna, Örebro, Värmland, Västmanland, Sörmland, Uppland, Gävleborg). Produktinformation kan förekomma.
Detta är uppföljningen på det första utbildnings- och nätverksmötet som blev mycket uppskattat och där alla ville ha en fortsättning detta år. Varmt välkomna önskar vi nya samt återkommande deltagare!

Tid:     Torsdagen 1 Juni 2017, Kl. 09.00-15.30
Plats:   City konfernscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Föreläsare
Urban Haaga, avd.chef avd 57, Centralsjukhuset i Karlstad

Therese Sundberg, bitr avd.chef avd 27, Kardiologiska kliniken, Falu lasarett, Falun
My Sandberg, avd.chef medicinmottagning och sömnlab, Avesta lasarett
Tommy Berglund, MD MSL, Novartis

Syfte: Att ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Välkomna - introduktion och presentation  - Lena Hjelm/Alla
09.45 Erfarenhetsutbyte - hur arbetar vi med hjärtsviktspatienten i resp region/landsting - Alla
10.30 Dalarnas nya hjärtsviktsprogram - unikt med gemensamt program för kommun och landsting - Therese Sundberg, My Sandberg 
11.15 Presentation och diskussion kring typfall av patienter - Tommy Berglund, Kristin Boman
12.00 Lunch
13.00 E-hälsa – digitala möjligheter - Urban Haaga
14.00 Fika
14:15 Erfarenhetsutbyte om insättning/uppföljning av ARNI/Entresto - Alla, Ewa Olby
15:15 Summering, utvärdering och avslut

Anmälan

Anmälan sker till lena.hjelm@novartis.com vänligen meddela om du har specialkost.
Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast onsdag den 24 maj 2017.
Mötet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.
Vid frågor angående mötet får du gärna kontakta Lena Hjelm.
För deltagande behöver du din huvudmans godkännande

 

Välkommen!

Lena Hjelm
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-4669053
lena.hjelm@novartis.com

Kristin Boman
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-9654994
kristin.boman@novartis.com

Ewa Olby
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-8893386
ewa.olby@novartis.com

SE1702588601

 

Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman samt berörd läkemedelskommitté. Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novartis Sverige AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av IMS Health Technology Solutions Sweden AB, www.imshealth.com

 

När Hjärtat Sviker
Terapiinriktad utbildning med produktinformation

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och behandlar patienter med hjärtsvikt till ett utbildningsseminarium om kronisk hjärtsvikt. Utbildningen är till för dig som arbetar inom Uppsala-Örebro-regionen (Dalarna, Örebro, Värmland, Västmanland, Sörmland, Uppland, Gävleborg). Produktinformation kan förekomma.
Detta är uppföljningen på det första utbildnings- och nätverksmötet som blev mycket uppskattat och där alla ville ha en fortsättning detta år. Varmt välkomna önskar vi nya samt återkommande deltagare!

Tid:     Torsdagen 1 Juni 2017, Kl. 09.00-15.30
Plats:   City konfernscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Föreläsare
Urban Haaga, avd.chef avd 57, Centralsjukhuset i Karlstad

Therese Sundberg, bitr avd.chef avd 27, Kardiologiska kliniken, Falu lasarett, Falun
My Sandberg, avd.chef medicinmottagning och sömnlab, Avesta lasarett
Tommy Berglund, MD MSL, Novartis

Syfte: Att ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

09.00 Registrering med kaffe och smörgås
09.30 Välkomna - introduktion och presentation  - Lena Hjelm/Alla
09.45 Erfarenhetsutbyte - hur arbetar vi med hjärtsviktspatienten i resp region/landsting - Alla
10.30 Dalarnas nya hjärtsviktsprogram - unikt med gemensamt program för kommun och landsting - Therese Sundberg, My Sandberg 
11.15 Presentation och diskussion kring typfall av patienter - Tommy Berglund, Kristin Boman
12.00 Lunch
13.00 E-hälsa – digitala möjligheter - Urban Haaga
14.00 Fika
14:15 Erfarenhetsutbyte om insättning/uppföljning av ARNI/Entresto - Alla, Ewa Olby
15:15 Summering, utvärdering och avslut

Anmälan

Anmälan sker till lena.hjelm@novartis.com vänligen meddela om du har specialkost.
Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast onsdag den 24 maj 2017.
Mötet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.
Vid frågor angående mötet får du gärna kontakta Lena Hjelm.
För deltagande behöver du din huvudmans godkännande

 

Välkommen!

Lena Hjelm
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-4669053
lena.hjelm@novartis.com

Kristin Boman
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-9654994
kristin.boman@novartis.com

Ewa Olby
Territory Manager
Novartis Sverige AB
Tel: 070-8893386
ewa.olby@novartis.com

SE1702588601

 

Enligt avtalet om information och utbildning mellan Läkemedelsindustriföreningen och SKL har denna inbjudan till utbildning skickats till din huvudman samt berörd läkemedelskommitté. Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novartis Sverige AB, som är anslutet till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. Ytterligare information erhålls av IMS Health Technology Solutions Sweden AB, www.imshealth.com

 

den 1 juni 2017 09:00 - den 1 juni 2017 15:30
City konfernscenter, Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.