• Hjärtsvikt
    Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom med hög dödlighet och tilltagande prevalens inte minst i högre åldrar. Hjärtsvikt är en folksjukdom med en prevalens på 2-3%, vilket innebär att ca 200 000 personer har hjärtsvikt i Sverige. Omkring 40 000 svenskar drabbas av hjärtsvikt varje år.
  • Hjärtsvikt
    Kardinalsymptomet vid hjärtsvikt är dyspné som ökar vid liggande och i samband med ansträngning, samt nattlig dyspné. Ytterligare symtom är bland annat viktuppgång, svullnad i ben och buk, samt nedsatt kondition och allmäntillstånd.
  • Hjärtsvikt
    Hjärtsvikt kan vara svårdiagnostiserat på grund av sin heterogena karaktär ofta med flera komorbiditeter. Diagnostik förutsätter symptom och kliniska fynd.
Hjärtsvikt är ett livshotande tillstånd som kännetecknas av dyspne, trötthet och ankelsvullnad.
Idag finns behandlingar vid hjärtsvikt som har en bevisad effekt, därför är det viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt.
Läs mer om Novartis läkemedel Entresto® (sakubitril/valsartan).
Anmäl dig och få uppdateringar inom kardiologi direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2201129859 (12 januari 2022)