Cardio day är en fortbildningsdag från Novartis för dig som är specialist inom kardiologi och/eller internmedicin. Dagen erbjuder en blandning av föreläsningar ihop med kliniska diskussioner utifrån högaktuella ämnen, framtaget i samarbete med ett programråd. I år med fokus på hjärtsvikt, arytmi och ateroskleros. Ett upplägg som stimulerar till livliga diskussioner mellan föredragshållare och er deltagare.

Anmäl dig här


Programråd 2024

Christina Christersson, adj lektor, docent, överläkare kardiologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala


Carmen Basic, MD PhD överläkare kardiologi och internmedicin, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg


Frieder Braunschweig, adj professor, överläkare kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Niclas Svedberg, doktorand, överläkare, bitr verksamhetschef kardiologi, Falu Lasarett


Mats Eriksson, MD, PHD, professor (em), seniorkonsult endokrinologi, Stockholm


Patric Karlström, adj. lektor, överläkare kardiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping


På plats i Stockholm, på distans i Göteborg, Malmö eller där du är


Cardio day hålls i Stockholm den 27:e september (Downtown Camper by Scandic). Missa inte chansen till ett kliniskt erfarenhetsutbyte experter emellan. Du kan även delta tillsammans med andra på ett hybridmöte i Göteborg/Malmö alternativt vara med digitalt.


Agenda 27:e september

09:30 Samling med kaffe och smörgås
09:45 - 10:00 Introduktion
 

Arytmi

10:00 - 10:50

Förmaksflimmer, ventrikulära extraslag: aktuella behandlingsstrategier


 • Vem ska abladeras och när?
 • Hur behandlar man arytmi vid hjärtsvikt?
 • När ska man sluta elkonvertera?

Föreläsare: Frieder Braunschweig, adj professor, överläkare kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Niclas Svedberg, doktorand, överläkare, bitr verksamhetschef kardiologi, Falu Lasarett


Moderator arytmi: Christina Christersson, adj lektor, docent, överläkare kardiologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala

10:50 - 11:00 Paus
11:00 - 11:45

Diskussion, kliniska situationer vid arytmi


 • Invasiva och icke-invasiva situationer.
 • Vad gör man vid recidiv med atypisk förmaksarytmi?
 • När medicinering fungerat och när medicinering inte fungerat?

Frieder Braunschweig och Niclas Svedberg

   
 

Hjärtsvikt

11:45 - 12:30

Modern hjärtsviktsbehandling: från epidemiologi och fenotyper till behandlingsstategier


 • Epidemiologiska data.
 • Fenotyper av hjärtsvikt.
 • Nya riktlinjer från ESC: Vilken evidens finns för snabb upptitrering av läkemedel?
 • STRONG HF-metoden.

Föreläsare: Carmen Basic, MD PhD överläkare kardiologi och internmedicin, Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg


Moderator hjärtsvikt: Christina Christersson

12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 14:20

Diskussion, kliniska situationer vid hjärtsvikt


 • Utmaningar vid akut hjärtsvikt: Hur kan man effektivt vätska ur patienten?
 • Titrering av läkemedel och utmaningar inom öppenvård.
 • När ska man överväga palliation vid avancerad svikt?

Gabriel Arefalk, MD, PhD, överläkare kardiologi, Blekingesjukhuset Karlskrona och Anders Lundberg, specialistläkare, verksamhetschef VO kardiologi Gävleborg

14:20 - 14:40 Kaffepaus
  Sekundärprevention efter hjärtinfarkt
14:40 - 15:30

Det senaste inom sekundärprevention efter hjärtinfarkt, fokus på glukos och lipider


 • Diabetes och samtidig genomgången hjärtinfarkt: Vilken diabetesbehandling ska patienten ha?
 • Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt: Nya behandlingsmetoder och till vem?

Föreläsare: Gorav Batra, MD PhD. docent, specialistläkare kardiologi, akademiska sjukhuset Uppsala och Mats Eriksson, MD, PHD, professor (em), seniorkonsult endokrinologi, Stockholm


Moderator sekundärprevention: TBD

15:30 - 15:40 Paus
15:40 - 16:30

Diskussion, kliniska situationer vid sekundärprevention efter hjärtinfarkt


 • Ska man screena för diabetes hos hjärtsjuka? Pre-diabetes? Samtidig njursjukdom?
 • Rutiner vid insättning av glukos- och lipidsänkande behandling?
 • Kombinationsbehandlingar? Hur får man med sig patienten?

Gorav Batra och Mats Eriksson

16:30 - 16:45 Summering av Cardio day
16:45 Avslut

Anmäl dig till vårt event

SE240612_11211986 (12 juni 2024)