Ny publikation – en switchstudie – CRYSTAL1

I juli publicerades en omfattande öppen, randomiserad klinisk studie inom KOL, CRYSTAL, av Claus Vogelmeier, et al, i Respiratory Research i juli. Studien genomfördes i 23 länder, bland annat i Sverige, och undersökte vad som händer med patienter som byttes direkt över till Ultibro Breezhaler jämfört med om de får fortsätta sin behandling med det de redan använde (monoterapi med LAMA eller LABA, eller ICS/LABA). Patienterna var symtomatiska (mMRC≥1) med måttlig KOL och ≤1 exacerbation senaste året. 

Vv se studiedesign nedan*. 

Resultaten visade att oavsett om man stod på monoterapi (LAMA eller LABA) eller ICS+LABA innan studien så förbättrades såväl lungfunktion, andnöd och hälsostatus signifikant och vid behovsmedicinering minskade signifikant när man bytte över patienterna till Ultibro Breezhaler. 

I GOLD 20172 rekommenderas LABA+LAMA som ”preferred treatment” till patienter såväl med som utan exacerbationshistorik, medan ICS/LABA rekommenderas som andrahandsval (och då enbart i Grupp C och D). Dessa rekommendationer baserades på dokumentation med indakaterol/glykopyrronium (FLAME-studien3,7 och SPARK-studien4,7).

Breezhaler familjen möjliggör även att patienter kan initieras på monobehandling enligt gällande riktlinjer via Seebri Breezhaler5 och Onbrez Breezhaler6. Breezhaler är för de flesta patienter lätt att hantera, har en genomskinlig kapsel så man kan förlita sig på att patienten klarar av att Se (den tomma kapseln), Höra (det surrande ljudet) och Smaka (laktos) när dosen inhalerats korrekt5,6,7. Den ger därmed en låg risk för kritiska fel8 så patienten verkligen får i sig dosen, vilket torde vara en trygghet för behandlande vårdpersonal i att kunna förlita sig på att patienten verkligen fått i sig dosen.

 

1. Vogelmeier et al. Respiratory Research (2017) 18:140 DOI 10.1186/s12931-017-0622-x
2. GOLD report 2017. www.goldcopd.org 2016-11-16.
3. Wedzicha JA, et al. N Eng J Med 2016;374:2222–2234.
4. Wedzicha JA et al. Lancet Respire Med 2013; 1: 199-209 (SPARK)
5. Seebri Breezhaler SPC, 2017-07-19
6. Onbrez Breezhaler SPC, 2017-02-23
7. Ultibro Breezhaler SPC, 2016-11-10.
8. Molimard M, et al. ERJ Express. Published on December 22, 2016 as doi: 10.1183/13993003.01794-2016

*Ytterligare två behandlingsgrupper rekryterades också inom ramen för studien: patienter på SABA och/eller SAMA; och patienter på LABA eller LAMA skulle switchas till Seebri® Breezhaler® eller fortsätta deras vanliga behandling. Rekryteringen för dessa två grupper var långsammare än väntat och beslutet togs att avsluta dessa grupper vid tidpunkten när randomiseringen var avslutad till de två ULTIBRO BREEZHALER armarna.  

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.