FLAME-studien

FLAME är en head-to-head studie mellan ULTIBRO BREEZHALER och ICS/LABA (Seretide forte) med minskning av försämringsperioder som primärvariabel. Studien löpte över ett år och inkluderade över 3300 patienter med en historia av försämringsperioder. Även svenska patienter finns med i studien.

Resultat av FLAME studien visar att ULTIBRO BREEZHALER minskar försämringsperioder mer effektivt än ICS/LABA (Seretide forte) vilket har potential att ändra sättet hur KOL behandlas. 

 

Presentationer av FLAME studien

I första videon sammanfattar Professor Wisia Wedzicha resultaten av FLAME-studien. I den andra videon med Professor Wedzicha kan du se en mer detaljerad presentation av studien.

FLAME study: Outcomes
Prof. Wisia Wedzicha 
The Flame study results
Prof. Wisia Wedzicha

ULTIBRO® BREEZHALER® (indakaterol/glykopyrronium) är ett långverkande kombinationsläkemedel i pulverform avsedd för inhalation en gång dagligen innehållande indakaterol (långverkande beta2-agonist, LABA) och glykopyrronium (långverkande antikolinergikum, LAMA). Indikation: Bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kontraindikation: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga hjälpämnen. ULTIBRO BREEZHALER inhalationspulver, kapslar, finns i en styrka (85/43 μg) och i förpackningar om 30 kapslar och 1 Breezhaler (inhalator), respektive 90 kapslar och 3 Breezhaler. För övrig information se www.fass.se. Rx. (F) Subventioneras endast för patienter som inte får tillräcklig effekt av långverkande antikolinergika eller långverkande beta2-agonister som monoterapi. ATC-kod: R03AL04. Produktresumé 2018.07.23.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning för att möjliggöra snabb identifikation av ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.