GOLD 20175 - "major revision"

Gå till goldcopd.org/

16 november 2016 publicerade GOLD en större omarbetning av det globala strategidokumentet inom Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Det är den 4e större omarbetningen sedan GOLD först kom ut 2001 och innebär ett antal större förändringar, såsom till exempel en omarbetad klassificering av sjukdomen KOL där bland annat rollen av lungfunktion/spirometri har reviderats samt ny förtydligad behandlingsalgoritm för de olika patientkategorierna.

I denna nya behandlingsalgoritm uppges ”preferred treatment” i gröna rutor. Den största nyheten är inom D-kategorin där traditionellt ICS/LABA haft en framträdande roll. I nya GOLD 2017 listar man nu istället LAMA+LABA som ”preferred treatment”. Tilläggsbehandling med inhalerad korticosteroid (ICS) rekommenderas om patienten får fler exacerbationer. Nytt är även att man rekommenderar att överväga utsättning av ICS om behandlingseffekten är tveksam. 

GOLD_picture

© 2016 Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD all rights reserved.  Use is by express license from the owner.

 

Dokumentationen som det refereras till avseende rekommendationerna i grupp D är gjord på indakaterol/glykopyrronium (Ultibro Breezhaler3) i form av FLAME-studien6 och SPARK-studien7. FLAME-studien är en stor head to head studie där man undersöker vilken behandling – LABA/LAMA eller ICS/LABA* - som är bäst på att förebygga KOL-exacerbationer. FLAME visade att Ultibro Breezhaler od förhindrade KOL-exacerbationer mer effektivt än Seretide forte bid.

Detta innebär att GOLD nu rekommenderar användning av i första hand LAMA+LABA istället för att förnya behandling med eller förskriva ICS/LABA till patienter i GOLD D, baserat på dokumentation med Ultibro.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.