Ultibro® Breezhaler®

Ultibro Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

ULTIBRO®  BREEZHALER®   är  den  första  dubbla  bronkdilateraren  som  med  en enkel dosering en gång per dag kombinerar effekten av beta2-agonisten indakaterol med glykopyrronium, ett antikolinergikum2. Redan 2015 fick kombination av långverkande bronkdilaterande läkemedel, beta2-agonister och antikolinergika (LABA+LAMA), en ökad betydelse i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer8.

ULTIBRO® BREEZHALER® är den steroidfria inhalationsbehandlingen med dokumenterat bättre effekt när det gäller att förebygga KOL-exacerbationer jämfört med ICS/LABA*1 (salmeterol/flutikason forte).

ULTIBRO® BREEZHALER® har även visat statistisk överlägsen effekt avseende lungfunktion, andnöd (TDI) samt exacerbationer jämfört med Spiriva (tiotropium)2,6,7.

ULTIBRO® BREEZHALER®, med sina praktiska kontrollfunktioner - HÖRA, KÄNNA, SE - är inte bara enkel att använda3, 4, 5 utan kan också påvisa lägre incidens av kritiska fel jämfört med andra inhalatorer**4.

VILL DU HA MER INFORMATION?

ULTIBRO PÅ FASS HEMSIDA

BESTÄLL MATERIAL

Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.

FRÅGOR? BOKA ETT MÖTE MED OSS

Här kan du anmäla intresse för att boka ett möte med oss!

 

Referenser

1.  Wedzicha JA, et al. N Eng J Med 2016;374(23):2222–34.
2. Produktresumé ULTIBRO® BREEZHALER® 2017.10.24.
3. Pavkov R, et al. Curr Med Res Opin 2010;26:2527–33.
4.  Molimard M, et al. Eur Respir J 2017;49(2). pii:1601794. doi:10.1183/13993003.01794-2016. Print 2017 Feb.
5. Chapman KR, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2011;6:353–63.
6. Bateman ED et al. Eur Respir J 2013;42:1484–94.
7. Wedzicha JA et al. Lancet Respir Med 2013;1:199–209.
8. Läkemedelsverket. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation. Webbpubl. på www.lakemedels-verket.se den 16/10 2015.

*ULTIBRO® BREEZHALER® gav 17 % färre måttliga eller svåra exacerbationer (0,98 vs 1,19; RR 0,83; p<0,001). Studerad ICS/ LABA var salmeterol/flutikason 50/500 µg bid. Primär effektvariabel i studien var non-inferiority avseende alla exacerbationer (milda, måttliga, svåra).

** Kritiska fel definierades som fel som kan leda till att patienten inte får i sig hela dosen. I studien såg man även ett samband mellan en hög andel kritiska fel och ökad risk för en sjukhuskrävande exacerbation. 95 % CI: BREEZHALER® 13,0–17,8; Diskus® 17,5–25,0 (NS); Handihaler®  25,6–32,9; Turbuhaler®  27,7–36,6; Sprayinhalatorer 39,1–48,6; Respimat®  43,0–50,8

ULTIBRO är indicerade för bronkvidgande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). ULTIBRO är inte indicerade för  akut användning. Rekommenderad dosering är en gång per dygn.

Updated 15.8.2018

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.