Inhalationssteroider, eosinofiler i blodet och exacerbationer vid KOL

2014 publiceras WISDOM-studien1 i New England Journal of Medicine. Det var en randomiserad, dubbelblind parallellgruppsstudie som pågick i 52 veckor där man undersökte vilken inverkan stegvis utsättning av ICS*, från trippelbehandling med ICS+LABA+LAMA till LABA+LAMA*, hade på KOL-patienter. I studien deltog patienter med svår till mycket svår KOL som haft minst en exacerbation under året före screeningen. Primärt effektmått var tid till måttlig eller svår KOL-exacerbation under den 12 månader långa randomiserade perioden. Resultatet av studien var att utsättning av ICS inte var sämre (non-inferior) än fortsatt behandling med ICS vad gällde tid till första måttliga eller svåra exacerbation (HR, 1,06; 95 % CI, 0,94–1,19; P=0,35).  Det genomsnittliga dalvärdet för FEV1 minskade från baslinjen med 43 ml mer i gruppen där ICS sattes ut än i gruppen som fortsatte med ICS. Skillnaden var signifikant (p=0,001) men mindre än vad som anses vara kliniskt relevant.

Tidigare i år publicerade Calverley et al några intressanta post hoc-analyser av  WISDOM studien². Analyserna visade att även om enbart frekventa exacerbationer i anamnesen inte var specifikt för ICS-respons i WISDOM-studien, fann man när man kombinerade exacerbationshistoriken (två exacerbationer eller mer under föregående år) med högt antal eosinofiler i blodet vid baslinjen (300 celler/μl eller mer) en liten undergrupp patienter som hade hög risk för exacerbationer när de slutade ta ICS. Det betyder att patienter i denna post hoc-analys som hade en viss fenotyp med frekventa exacerbationer KOMBINERAT MED högt antal eosinofiler hade nytta av ICS-läkemedlet när det gällde att förhindra exacerbationer.

I GOLD-riktlinjerna 20173 rekommenderas för första gången nedtrappning av ICS för vissa KOL-patienter i GOLD-grupp D. Det finns fortfarande inga klara riktlinjer för användning av ICS som tillägg till LAMA+LAMA för KOL-patienter, men studier pågår för att förhoppningsvis få svar på frågan3 – ovan nämnda post hoc-analys av WISDOM-studien är ett steg i denna riktning.

Läs mer om post hoc-analysen av WISDOM, utförd av Peter Calverly et al., på denna länk: https://doi.org/10.1164/rccm.201612-2525LE.

*ICS: inhalationssteroid, LABA: långverkande β-agonist, LAMA: långverkande muskarinantagonist

1. Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R, et al. Withdrawal of inhaled glucocorticoids and exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2014; 371(14):1285-94
2. Calverley PM, Tetzlaff K; Vogelmeier C et al. Eosinophilia, Frequent exacerbations, and steroid response in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med 2017Mar 17. doi: 10.1164/rccm.201612-2525LE
3. 2017 Global initiative for chronic obstructive lung disease. Accessed 6. Oct on:www.goldcopd.org

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.