Allergiskastma.se kan dina patienter hitta information om astma; symtom, diagnos och behandling, och få råd och tips som kan göra det enklare att leva med allergisk astma. Be gärna patienten läsa guiden «Tala med din läkare» som kan hjälpa patienten att förbereda sig till ert nästa möte.

SE1908720555 (Augusti 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers