• Astma
    Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation. Den kännetecknas av varierande och återkommande symtom, som bland annat innebär reversibla luftflödeshinder och lättutlösta bronkspasmer. Symtomen kan variera både avseende karaktär och svårighetsgrad.
Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation.
Läs mer om behandlingsmål och farmakologisk behandling enligt GINA guidelines.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägar direkt till din e-post.
Boka ett informationmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2006304959 (30 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers