• Astmakontroll steg för steg
    Att uppnå astmakontroll kräver tålmodigt arbete samt samverkan mellan vårdgivare och patient. Astmakontroll steg för steg är en utbildning i tre moduler där du som vårdgivare kan lära dig mer om astma och omhändertagandet av astmapatienten, så fler kan skapa goda rutiner och därmed få bättre kontroll på sin sjukdom.
  • Astma
    Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av långvarig systemisk inflammation. Den kännetecknas av återkommande symtom, som bland annat innebär reversibla luftflödeshinder och lättutlösta bronkspasmer. Symtomen kan variera avseende karaktär och svårighetsgrad.
Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation.
En utbildning där du lär dig mer om omhändertagandet av astmapatienten, så fler kan skapa goda rutiner och få bättre kontroll på sin sjukdom.
Läs mer om behandlingsmål och farmakologisk behandling enligt GINA guidelines.
Läs mer om ENERZAIR® BREEZHALER® (indakaterol/ glykopyrronium/ mometasonfuroat) och ATECTURA® BREEZHALER® (indakaterol, mometasonfuroat).
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägar direkt till din e-post.
Boka ett informationmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2109095889 (9 september 2021)