• Astma
    Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av långvarig systemisk inflammation. Den kännetecknas av återkommande symtom, som bland annat innebär reversibla luftflödeshinder och lättutlösta bronkspasmer. Symtomen kan variera avseende karaktär och svårighetsgrad.
Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation.
Läs mer om behandlingsmål och farmakologisk behandling enligt GINA guidelines.
Läs mer om ENERZAIR® BREEZHALER® (indakaterol/ glykopyrronium/ mometasonfuroat) och ATECTURA® BREEZHALER® (indakaterol, mometasonfuroat).
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägar direkt till din e-post.
Boka ett informationmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2006304959 (30 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers