Behandling av astma har i huvudsak två syften:1

 1. Att motverka försämring
 2. Att kontrollera symtom

 

Behandlingsmål:2

 • Symtomfrihet
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter
 • Att förhindra försämringsepisoder
 • Att förhindra försämring av lungfunktionen
 • Inga störande biverkningar av behandlingen

 

Icke-farmakologisk behandling:

 • Rökavvänjning
 • Patientutbildning
 • Fysisk aktivitet
 • Kartläggning av trigger- och riskfaktorer
 • Undvika passiv rökning

 

Farmakologisk behandling av astma enligt GINA Guidelines:1

 

Källor
 1. www.ginasthma.org
 2. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 3:2015

 

SE2109095889 (9 september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request