Astma diagnostiseras genom en sammanvägning av anamnes, kroppsundersökning, lungauskultation och lungfunktionsmätning. Vid misstanke om pågående bronkialobstruktion kan reversibilitetstest utföras, men detta har ett begränsat värde om patienten vid undersökningstillfället är symtomfri. Vid misstanke om variabel lungfunktion eller säsongsutlösa besvär kan hemspirometri eller upprepade PEF-mätningar skapa en tydligare bild.1

 
Efter ref 1.

 
Källor
  1. www.ginasthma.org
SE2006304959 (30 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request