Astmasymtomens karaktär och svårighetsgrad varierar med sjukdomens fenotyp och svårighetsgrad. Vid svår astma är det vanligt att man uppvisar flera symtom, medan en lindrigare form av astma kanske bara utlöser ett enda symtom och bara vid särskilda tillfällen. De vanligaste symtomen vid astma är:1

 • Täthet i bröstet
 • Väsande andning/pip i bröstet
 • Andnöd/andfåddhet
 • Hosta (nattetid eller vid ansträngning och förkylning)
 • Ökad slemproduktion

 

Triggers

Det som avgör astmans fenotyp är ofta kopplat till vad som utlöser eller försvårar symtomen, sk triggers.1

 • Allergener som pollen, damm, mögel osv
 • Rökning
 • Förkylningar och luftvägsinfektioner
 • Luftföroreningar
 • Temperaturförändringar och exponering för kall luft
 • Psykisk stress och oro
 • Reflux
 • Träning
 • Vissa läkemedel
 
Källor
 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/asthma/symptoms-causes/syc-20369653
SE2006304959 (30 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request