• Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
Här hittar du information om läkemedel vid KOL som Ultibro® Breezhaler®, Onbrez® Breezhaler® och Seebri® Breezhaler®.
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2010136425 (13 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request