Beställ material  

Välkommen att beställa ditt patientmaterial genom att fylla i formuläret. Vi skickar ut ditt material så snart som möjligt.

1
Välj artiklar
2
Din beställning
3
Leveransinfo
4
Orderbekräftelse

Välj material

lucentis_kortfattad_guide_till_hantering_av_risker
Guide för läkare om
 • användning av Lucentis (ranibizumab) 
 • administrering av den intravitreala injektionen
 • förebyggande av risker vid injektion
 • identifiering och hantering av icke önskvärda händelser efter injektionen.

12 sidig broschyr i A4 storlek. Innehåller illustrationer för beredning av Lucentis med förfylld spruta samt med injektionsflaska.

lucentis_din-guide_till_behandling
Guide för patient om
 • behandling med Lucentis (ranibizumab) vid åldersrelaterad makulaödem (AMD)
 • vad AMD är och hur sjukdomen påverkar synen
 • vad som händer efter behandlingen
 • vad man själv kan göra efter injektionen.

Avsedd att ges till patienten innan behandlingen påbörjas. Guiden finns inläst på en CD skiva som medföljer denna 12 sidiga broschyr i A4 storlek.

lucentis_din_guide_till_behandling2
Guide för patient om:
 • behandling med Lucentis (ranibizumab) vid nedsatt syn på grund av svullnad i gula fläcken orsakad av diabetes makulaödem (DME)
 • vad DME är och hur sjukdomen påverkar synen
 • vad som händer efter behandlingen
 • vad man själv kan göra efter injektionen.

Avsedd att ges till patienten innan behandlingen påbörjas. Guiden finns inläst på en CD skiva som medföljer denna 12 sidiga broschyr i A4 storlek.

lucentis_din_guide_till_behandling3
Guide för patient om:
 • behandling med Lucentis (ranibizumab) vid nedsatt syn (närsynthet) på grund av svullnad i gula fläcken orsakad av kärlbildning i näthinnan, s.k. koroidal neovaskularisering (CNV)
 • vad CNV är och hur sjukdomen påverkar synen
 • vad som händer efter behandlingen
 • vad man själv kan göra efter injektionen.

Avsedd att ges till patienten innan behandlingen påbörjas. Guiden finns inläst på en CD skiva som medföljer denna 12 sidiga broschyr i A4 storlek.

lucentis_din_guide_till_behandling
Guide för patient om
 • behandling med Lucentis (ranibizumab) vid nedsatt syn (närsynthet) på grund av svullnad i gula fläcken orsakad av blodpropp, s.k. retinal venocklusion (RVO)
 • vad RVO är och hur sjukdomen påverkar synen
 • vad som händer efter behandlingen
 • vad man själv kan göra efter injektionen.

Avsedd att ges till patienten innan behandlingen påbörjas. Guiden finns inläst på en CD skiva som medföljer denna 12 sidiga broschyr i A4 storlek.

for_dig_som-genomgatt_forodynamisk_behandling_med_visudyne
Patientinformation om Visudynebehandling, innhåller:

·       information om fotodynamisk behandling

·       varningar och biverkningar

·       att tänka på efter behandlingen.

Trevikt folder i A5 storlek. Avsedd att ges till patienten som fått Visudyne.

visudyne_behandling_patientkort
Patientkort för Visudynebehandling

A6 storlek med plats för patientens namn, behandlingsdatum och namn samt kontaktuppgifter på behandlande klinik/läkare.

Din beställning

Leveransinformation

Novartis användarvillkorintegritetsskydd  och cookiepolicy som gäller på denna webbplats. 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.