Migränfaser

Prodromalfasen

Även kallad försymptom, uppträder några timmar eller till och med dagar innan arura eller huvudvärksfasen börjar.
Symptom som kan förekomma vid prodromalfasen1-5:

 • Koncentrationsproblem
 • Trötthet
 • Ökad känslighet för ljus, ljud och dofter
 • Irritabilitet
 • Depression
 • Ökad matlust samt törst
 • Ökad urinering
 • Eufori, hyperaktivitet och sömnproblem
 • Illamående
 • Repetitiva gäspningar
 • Förstoppning eller diarré
 • Nackstyvhet

Aurafasen

Fenomen som inträffar före eller under huvudvärken. Dessa uppträder successivt under ett antal minuter och pågår vanligtvis i mindre än 60 minuter. Symptomen som kan förekomma vid aurafasen och kan vara visuella, sensuella eller motoriska i sin karaktär1-5:

 • Partiell synfältsförändring som upplevs blinkande/flimrande
 • Suddig syn, förlust av synfält
 • Sicksack linjer/fläckar
 • Smärta vid beröring
 • Ensidig- eller delvis förlamning, motorisk svaghet
 • Hörsel- och doft hallucinationer
 • Domningar, minskad känsel
 • Yrsel/förvirring
 • Nedsatt eller förlust av hörsel
 • Nackstyvhet

 

Huvudvärk- smärtfasen

Huvudvärksfasen kallas även för smärtfas. Under denna fas är de många symptom som involveras och är karakteristiska för huvudvärksfasen där hela kroppen kan vara påverkad. Symptom som kan förekomma under huvudvärk- smärtfasen1-5:

 • Unilateral smärta (kan även vara bilateral)
 • Smärta i ögonen, tinningar och käke.
 • Smärtan varar i 1 timme upp till 72 timmar
 • Smärtan förvärras av fysisk aktivitet
 • Ökad känslighet för ljus, ljud och dofter
 • Depression eller svår ångest
 • Illamående och kräkningar
 • Värmevallningar och kyla
 • Yrsel, förvirringskänsla
 • Uttorkning

 

Postdromalfasen/resolutions- och återhämtningsfas

Postdromalfasen benämns även som resolutionsfas eller återhämtningsfas. En orsaksförklaring till postdromalfasen är ett onormalt cerebralt blodflöde som följer efter huvudvärk-smärtfasen. Många personer beskriver en trötthet, de kan känna sig utslagna, ”bakfulla”, kan även känna värk eller ömhet i det område där de haft migränattacken. Symptom som kan förekomma under postdromalfasen1-5:

 • Trötthet
 • Svaghet
 • Illamående
 • Yrsel
 • Humörsvängningar
 • Depression och/eller sjukdomskänsla
 • Nedsatt koncentrationsförmåga

 

1) American Headache Society, http://www.achenet.org/resources/migraine_attack_the_four_phases/
2) Burstein R, et al. J. Neurosci 2015;35:6619–6629 
3) Ng-Mak DS, et al. Headache 2011;51:105-117
4) Charles A and Hansen JM. Curr Opin Neurol. 2015;28:255-260
5) Lipton et al. Neurology 2002; 58:885–894

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.