Migränpåverkan

Enligt World Health Organization (WHO) är huvudvärkssjukdomar, till exempel migrän, en av de 10 vanligaste orsakerna som leder till funktionsnedsättning oavsett kön. Huvudvärkssjukdomar är även en av de 5 vanligaste orsakerna som leder till funktionsnedsättning hos kvinnor. Enligt WHO bidrar dessa sjukdomar till personligt lidande, sämre livskvalité och ekonomisk påverkan1.

För de personer som drabbas av migrän innebär sjukdomen i genomsnitt förlust av 1 arbetsdag i månaden oavsett kön2.

Migränrelaterade kostnader är högre för kronisk migrän jämfört med episodisk migrän.

I en studie jämförde man två olika typer av kostnader; 1) Indirekt kostnad (produktivitets förlust) per år och 2) Direkta kostnader (sjukvårdsrelaterade kostnader) per år. Där fann man att för personer som diagnostiserats med kronisk migrän var den sammantagna årliga kostnaden mer än tre gånger så hög som för personer med episodisk migrän3.

 

1) World Health Organization. Headache disorders. Fact sheet N° 277.
2) Steiner TJ, et al. J Headache Pain 2014;15:31:1146-1158
3) Messali A, et al. Headache 2016;56:306–322

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.