Behandling

I dag är kirurgi den enda behandling som kan bota patienter med neuroendokrin tumör genom att hela tumören tas bort. Alla andra behandlingsformer är palliativa, dvs. reducerande och lindrande. Om det inte går att ta bort hela tumören, tar man bort så mycket tumörvävnad som möjligt för att minska utsöndringen av hormoner. Detta görs därför att låga hormonnivåer ofta förbättrar symtomen och därför att risken för spridning till andra organ minskar.

De flesta patienter med neuroendokrin tumör får läkemedelsbehandling. Idag finns det två huvudtyper av biologiska läkemedel som används, interferon respektive somatostatinanaloger. Somatostatin är ett ämne som finns i kroppen och som hämmar frisättningen av hormoner och minskar utsöndringen av sekret i gallblåsan, tunntarmen och bukspottkörteln. Interferon finns också naturligt i kroppen. Det har en celldödande effekt och stimulerar immunsystemet.

Cellgifter, eller cytostatika, är en viktig behandling för patienter med NET vars tumör växer snabbt, dvs. har en hög ki-67. Vid exempelvis NET i bukspottkörteln består läkemedelsbehandlingen av cytostatika eller så kallade målriktade läkemedel.

De målriktade läkemedlen verkar i huvudsak genom att strypa blodtillförseln till tumören samt hämmar tillväxten och celldelningen. Ett av läkemedlen hämmar även den så kallade cellmetabolismen.

Ytterligare en behandlingsmetod är riktad isotopbehandling. En isotop (radionuklid) är ett kemiskt ämne som avger strålning. Vid riktad isotopbehandling kombineras isotoperna med ett ämne som sprutas in i kroppen och dras till tumören. Strålningen riktas därmed mot tumörvävnaden och övriga vävnader skonas.

En teknik kallad Lu-PRRT (”lutetium behandling”) kan lindra symtomen hos en del patienter vars sjukdom har spridit sig eller inte kan avlägsnas genom operation. Behandlingen kan få tumören att stanna upp i sin tillväxt under kortare eller längre tid.

Relaterat innehåll

Sandostatin LAR och Afinitor behandlar NET

Beställ material

Information och vägledning för dig och dina patienter under behandlingen av NET. 

Vill du ta del av de senaste nyheterna från Novartis?

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i branschen och hos oss på Novartis.

Patientfall till din föreläsning

Önskar du patientfall till din föreläsning? Vi har tagit fram fem olika patientfall med diskussionsfrågor och olika svarsalternativ som ni kan använda som diskussionsunderlag.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.