Undersökning

Vid misstanke om neuroendokrin tumörsjukdom blir man inlagd på sjukhus. Vilka undersökningar som görs beror på var man misstänker att tumören sitter. Den vanligaste undersökningsmetoden i utredningen är datortomografi. Titthålsundersökning av tarmkanalen kan också vara aktuellt. Det tas även blodprover, särskilt för att ta reda på om nivåerna av kromogranin A är förhöjda, vilket de är hos patienter med neuroendokrina tumörer. I vävnadsprover från tumören undersöker man vilka hormoner cancercellerna producerar och hur fort de växer. Undersökningarna ger information om vilken behandling som kan bli aktuell.

Relaterat innehåll

Sandostatin LAR och Afinitor behandlar NET

Beställ material

Information och vägledning för dig och dina patienter under behandlingen av NET. 

Vill du ta del av de senaste nyheterna från Novartis?

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i branschen och hos oss på Novartis.

Patientfall till din föreläsning

Önskar du patientfall till din föreläsning? Vi har tagit fram fem olika patientfall med diskussionsfrågor och olika svarsalternativ som ni kan använda som diskussionsunderlag.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.