NEUROENDOKRINA TUMÖRER (NET)

Neuroendokrina tumörer (NET) utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller. Inom medicinen vill man använda uttrycket ”endokrin” eller ”neuroendokrin” som en samlingsterm för alla tumörer som har sitt ursprung i dessa celler. Det vanligaste är att man använder uttrycket ”neuroendokrina tumörer” (NET). Tidigare kallade man denna typ av tumörer för ”karcinoider”, som betyder ”cancerliknande”. Den termen används sällan idag men om den används avser den oftast neuroendokrina tumörer i tunntarmen, första delen av tjocktarmen och lungorna. I Sverige insjuknar årligen 400 till 500 patienter med NET. Men det är betydligt fler som har diagnosen. En patient kan leva mycket länge med cancersjukdomen, även när den har spridit sig.

De hormonproducerande celltyperna finns i nästan alla kroppens organ, och NET kan därför uppstå i de flesta organ. Oftast uppstår denna typ av tumör i tunntarmen (25%), lungorna (20%), tjocktarmen (8%), bukspottkörteln (7%), magsäcken och blindtarmsbihanget (5%). Neuroendokrina tumörer kan utvecklas i alla åldrar men är vanligast från 50-årsåldern och uppåt.

Relaterat innehåll

Sandostatin LAR och Afinitor behandlar NET

Beställ material

Information och vägledning för dig och dina patienter under behandlingen av NET. 

Vill du ta del av de senaste nyheterna från Novartis?

Håll dig uppdaterad om vad som är på gång i branschen och hos oss på Novartis.

Patientfall till din föreläsning

Önskar du patientfall till din föreläsning? Vi har tagit fram fem olika patientfall med diskussionsfrågor och olika svarsalternativ som ni kan använda som diskussionsunderlag.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.