Det är viktig att patienter med migrän får råd och vägledning av sjukvårdspersonal. Sjukdomen påverkar både arbete och fritid och patienterna kan uppleva att migränen berövar dem värdefull tid med familj, vänner eller kollegor. De viktigaste åtgärderna utförs i samarbete mellan dig och din patient, och Novartis kan bidra med hjälpmedel, verktyg och annat material som kan göra det enklare för dig att hjälpa patienten som lever med migrän.


Huvudvärksdagbok

För att ta reda på vilka faktorer som utlöser ett migränanfall, bör patienten använda en huvudvärksdagbok . Här finns en huvudvärksdagbok, framtagen av Tjörns huvudvärksklinik, under ledning av huvudvärksspecialist och professor Mattias Linde, för nedladdning (A4, PDF).

Om man noggrant fyller i en huvudvärksdagbok blir det enklare att i efterhand se vad som utlöste migränattacken. Förutom läkemedel, är kartläggning av triggers den viktigaste åtgärden patienten kan göra för att förebygga migränattacker.


Leva med migrän

 Levamedmigrän.se är en webbplats som Novartis har utvecklat för personer som lever med migrän. Här kan patienten läsa om migrän och hitta information, råd och länkar till andra resurser.


Checklista inför läkarbesöket

Att leva med migrän är frustrerande eftersom det kan vara svårt för andra att förstå hur mycket sjukdomen påverkar patientens liv. Vägled gärna patienten i att förbereda sitt läkarbesök, så att det blir en produktiv diskussion där ni kan komma fram till goda behandlingsalternativ för patienten. Patienten kan förbereda sig inför sitt läkarbesök med hjälp av checklista som finns för nedladdning på levamedmigrän.se.


Migrän och arbete

Det finns egna riktlinjer, ersättningar och hjälpmedel för den som är sjuk ofta eller länge. Be gärna patienten att läsa om Särskilt högriskskydd och Arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

 

SE2104133888 (13 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request