Symtom enligt International Classification of Headache Disorders (ICHD-3):

Migrän

 • Unilateral huvudvärk med måttlig eller svår intensitet som varar i 4-72 timmar
 • Illamående, kräkning
 • Ljus- och ljudkänslighet
 • Försämring vid fysisk aktivitet

 

Migrän med aura

 • Synstörning, till exempel flimmerskotom
 • Unilaterala parestesier eller domningar
 • Afasi eller annan talstörning
 • Andra neurologiska symtom
 • De neurologiska symtomen försvinner och efterföljs av huvudvärk (migränekvivalent variant efterföljs inte av huvudvärk)

 

Episodisk- eller kronisk migrän

De olika typerna av migrän baseras på antalet huvudvärksdagar per månad.

 • Episodisk migrän: 1-14 huvudvärksdagar/månad
 • Kronisk migrän: ≥ 15 huvudvärksdagar/månad i mer än 3 månader, varav minst 8 dagar med migränhuvudvärk

 

Andra, ovanliga former av migrän är hemiplegisk migrän, basilarismigrän, ögonmigrän, bukmigrän och vestibulär migrän.

Migränprovocerande faktorer (triggers)1

 • Stress
 • För lite eller för mycket sömn
 • Oregelbundna måltider eller fasta
 • Alkohol
 • Sjunkande östrogennivåer
 • Vissa födoämnen

 

Diagnos

Diagnosen för migrän ställs genom anamnes, och fastställs normalt genom neurologisk och somatisk status. Personer med migrän rekommenderas att föra en Huvudvärksdagbok för att kunna fastställa rätt diagnos, tyda huvudvärksmönstret samt utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder.

International Headache Society (IHS) har definierat diagnostiska kriterier för migrän som är goda hjälpmedel för dig som arbetar med migränpatienter.

PIN-koden

PIN-koden är en snabb undersökning som du kan göra innan du ställer diagnos enligt ICHD-3 kriterierna. Om patienten svarar JA på två av tre så är det 93% sannolikhet att hon/han har migrän. Om svaret är JA på alla tre frågorna så är det 98% sannolikhet att hon/han har migrän.

Diagnoskriterier enligt ICHD-3

Migrän utan aura

A. Minst 5 huvudvärksattacker enligt B-D.

B. Huvudvärksduration 4-72 timmar (obehandlad eller efter otillfredsställande behandling).

C. Huvudvärken har minst två av dessa 4 karaktäristika:

 1. Unilateral
 2. Pulserande
 3. Måttlig till svår intensitet
 4. Förvärras av eller förhindrar normal daglig fysisk aktivitet

 

D. Minst ett av följande symtom samtidigt med huvudvärken:

 1. Illamående och/eller kräkning
 2. Både ljus- och ljudkänslighet

 

E. Inte bättre förklarad av andra ICHD-3 diagnoser

Migrän med aura

A. Minst 2 attacker enligt B och C

B. En eller flera av följande helt reversibla aurasymtom:

 1. Visuell
 2. Sensorisk
 3. Talet och/eller språket
 4. Motorisk
 5. Hjärnstammen
 6. Retinal

 

C. Minst 3 av följande 6 karaktäristika:

 1. Minst ett aurasymtom utvecklas gradvis under minst 5 minuter
 2. Två eller fler aurasymtom kommer de i turordning
 3. Auraduration 5-60 minuter.
 4. Minst ett aurasymtom är unilateralt
 5. Minst ett aurasymtom är positivt
 6. Auran debuterar eller åtföljs av huvudvärk inom 60 minuter

 

E. Inte bättre förklarad av andra ICHD-3 diagnoser 

Läs mer om Behandling vid migrän →

Referenser
 1. Dahlöf, C., Hardebo, J.E. Migrän. 2018. Accessed 12. feb. on www.internetmedicin.se

 

SE2104133888 (13 april 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request