Utbildning med tema genterapi mot ärftliga näthinnesjukdomar och vikten av genetisk analys i denna patientgrupp. Målgruppen är ögonläkare med intresse att lära sig mer om ärftliga näthinnedegenearioner och öka sin förståelse för vad en genetisk diagnos betyder för både patient och läkare.

Vi är mycket glada att kunna presentera våra föreläsare, dels Prof. James Bainbridge, Moorfields Eye Hospital, London samt Dr. Erik Björck, Klinisk Genetik, Karolinska Sjukhuset, Stockholm, som delar sina erfarenheter och svarar på frågor från åhörarna.

Prof. Bainbridge presenterar kortfattat hur utvecklingen av genterapi inom oftalmologin har sett ut och diskuterar olika tekniker som kan användas. Han visar vilken nytta och vilka risker som observerats för dessa behandlingar och illustrera detta med ett par kliniska fallpresentationer.

Dr Björck förklarar hur genetiks analys fungerar och vilken information ett test kan förväntas ge och vilka begränsningar som finns. Han diskuterar hur viktigt det är att förstå den genetiska orsaken till ärftliga näthinnesjukdomar och vad denna information kan betyda för patienter och deras familj.


 
SE2303060732 (6 mars 2023)