• Neuroendokrina tumörer (NET)
    Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för tumörer som utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller.
Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för tumörer som utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller.
Här kan du läsa om vilka läkemedel som används vid neuroendokrina tumörer (NET)
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2010190091 (Oktober 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers