• Neuroendokrina tumörer (NET)
    Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för tumörer som utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller.
Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för tumörer som utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller.
Tillgänglig på din telefon eller dator. För att få åtkomst för att spela första gången, ring supportsjuksköterskan Anna Tonnvik på +46 702 61 39 65.
Här kan du läsa om vilka läkemedel som används vid neuroendokrina tumörer (NET)
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Boka ett informationsmöte med oss.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers