• Läkemedel vid neuroendokrina tumörer (NET)
Läs mer om indikationer vid Sandostatin LAR.
Neuroendokrina tumörer är ett samlingsnamn för tumörer som utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller.
Beställ material till dig och din patient.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2010190091 (Oktober 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers