Neuroendokrina tumörer (NET) utvecklas från neuroendokrina celler eller deras stamceller. Inom medicinen vill man använda uttrycket ”endokrin” eller ”neuroendokrin” som en samlingsterm för alla tumörer som har sitt ursprung i dessa celler. Det vanligaste är att man använder uttrycket ”neuroendokrina tumörer” (NET). Tidigare kallade man denna typ av tumörer för ”karcinoider”, som betyder ”cancerliknande”. Den termen används sällan idag men om den används avser den oftast neuroendokrina tumörer i tunntarmen, första delen av tjocktarmen och lungorna. I Sverige insjuknar årligen 400 till 500 patienter med NET. Men det är betydligt fler som har diagnosen. En patient kan leva mycket länge med cancersjukdomen, även när den har spridit sig.

De hormonproducerande celltyperna finns i nästan alla kroppens organ, och NET kan därför uppstå i de flesta organ. Oftast uppstår denna typ av tumör i tunntarmen (25%), lungorna (20%), tjocktarmen (8%), bukspottkörteln (7%), magsäcken och blindtarmsbihanget (5%). Neuroendokrina tumörer kan utvecklas i alla åldrar men är vanligast från 50-årsåldern och uppåt.

 

SE1905680107 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers