Novartis läkemedel vid KOL | Medhub
  • Novartis läkemedel vid KOL
    Novartis har en lång tradition inom terapiområdet Luftvägar, och våra forskare arbetar kontinuerligt för att utveckla nya produkter för patienternas bästa.
Ultibro Breezhaler är en bronkodilaterande underhållsbehandling för att lindra symptom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Onbrez är en bronkodilaterande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Seebri Breezhaler är en bronkodilaterande underhållsbehandling av luftvägsobstruktion hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Här kan du enkelt beställa broschyrer och annat material för vårdpersonal och patienter.
Håll dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet Luftvägar.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1905685395
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers