Målet med behandlingen är att minska stelhet och smärta, dämpa sjukdomens aktivitet och förbättra patientens livskvalitet. Mycket talar för att tidig behandling av inflammation ger bättre funktion och livskvalitet.1

Fysioterapi: Syftet med fysioterapi är att bibehålla eller öka rörlighet och styrka, att bibehålla en god kroppshållning, att minska smärta samt att förbättra funktion och livskvalitet. Det är viktigt att få med både rörelse, kondition och styrka i träningen för bästa effekt.2

Läkemedel: Rätt behandling vid rätt tid är viktigt för att minska den påverkan ankyloserande spondylit har på bland annat den fysiska funktionen, arbetsförmågan och livskvaliteten.3

De läkemedel som används vid ankyloserande spondylit syftar till att motverka smärta och stelhet samt att minska inflammationen så att sjukdomsförloppet bromsas. Inflammationen behandlas med antiinflammatoriska läkemedel, lokala kortisoninjektioner vid perifer sjukdom eller biologiska läkemedel som har effekt på både perifera och axiala symptom. 

 

Referenser
  1. Lindqvist, Ulla. Bechterews sjukdom. Internetmedicin.se. Accessed 6th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360
  2. Reumatikerförbundet. Ankyloserande spondylit. Accessed 6th March 2019. https://www.reumatikerforbundet.org/tag/ankyloserande-spondylit/
  3. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf 
SE1905684080 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers