Ankyloserande spondylit är en kronisk och progressiv reumatisk sjukdom,. Karaktäristiska symptom är stelhet och molande värk i korsryggen speciellt under de tidiga morgontimmarna och efter längre tids stillasittande. Sjukdomen kan inte botas, men med behandling kan den lindras och inflammationen bromsas.

Symtom vid ankyloserande spondylit1,2,3 

 • Smärta och stelhet i korsryggen i mer än tre månader. Initialt är smärtan sidoalternerande, senare bilateral. 
 • Begränsad rörlighet i korsryggen vid framåt- och sidoböjning.
 • Smärta som förvärras på natten.
 • Nattlig smärta med störd nattsömn som kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.
 • Stelhet på morgonen och vid inaktivitet.
 • Smärta och stelhet i höfter, bröst, axlar och nacke.
 • Hos vissa också smärta i hälar, käkleder och knän.
 • Besvär som förbättras av aktivitet, men inte av vila.

 

Diagnos vid ankyloserande spondylit

Anamnesen ska tala för inflammatorisk ryggsmärta, d.v.s. minst 4 av följande symtom ska föreligga:1 

 • Smygande debut.
 • Debut före 40 års ålder.
 • Förbättring av aktivitet.
 • Avsaknad av förbättring vid vila.
 • Nattligt uppvaknande på grund av ryggsmärta.

 

Tidig diagnos är viktigt. För att öka möjligheten att ställa diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan olika typer av bilddiagnostik, i synnerhet magnetröntgen, användas. Diagnostiken med magnetkamera förbättras ytterligare om den kombineras med diagnostik av andra sjukdomsmarkörer, såsom förekomst av vävnadstyp HLA-B27 som tyder på en ärftlig benägenhet att få ankyloserande spondylit samt vanliga inflammationsprover såsom sänka och CRP. Det är också vanligt att personer med ankyloserande spondylit har eller har haft andra associerade symtom, såsom ögoninflammation (irit), perifer ledinflammation, inflammatorisk tarmsjukdom eller psoriasis.4

 

Kliniska och radiologiska kriterier1

 • Lågt sittande inflammatorisk ryggsmärta och stelhet under minst tre månader.
 • Minskad rörlighet i ländryggen i samtliga tre plan – framåtflexion, sidoflexion, extension.
 • Minskad bröstkorgsutvidgning, thoraxexpansion, till 2,5 cm eller mindre mätt vid 4:e interkostalrummet.
 • Röntgenverifierad bilateral sakroiliit grad 2 eller unilateral sakroiliit grad 3-4.

 

Definitiv diagnos1

 • Röntgenverifierad bilateral sakroiliit grad ≥ 2 eller unilateral sakroiliit grad 3-4 samt två kliniska tecken enligt ovan.

 

Trolig diagnos1

 • Röntgen grad 3-4: bilateral sakroiliit utan kliniska tecken.
 • Tre kliniska tecken föreligger.
 
 
Referenser
 1. Lindqvist, Ulla. Bechterews sjukdom. Internetmedicin.se. Accessed 6th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1360
 2. Reumatikerförbundet. Ankyloserande spondylit. Accessed 6th March 2019. https://www.reumatikerforbundet.org/tag/ankyloserande-spondylit/
 3. 1177 Vårdguiden. Ankyloserande spondylit - Bechterews sjukdom. Accessed 6th March 2019. https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Bechterews-sjukdom/
 4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 (pdf). http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18665/2012-5-1.pdf 
SE1905684080
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers