IL-17A från immunologi till klinik

Professor Dhaval Patel, Novartis, Basel

Denna inspelning är från IL17Academy-föreläsningen som samarrangerades med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Novartis den 3 maj 2017. Ämnet var brett från immunologiska till kliniska aspekter av IL-17A.

Föreläsaren: Professor Dhaval Patel har en bakgrund som immunolog och reumatolog från Duke-universitetet i USA. Under de senaste drygt tio åren har Dhaval haft ledande tjänster inom Novartis inflammationsforskning, framför allt inom reumatologi, men också inom andra autoimmuna sjukdomar och transplantation. Dhaval har varit högst involverad i forskningen och utvecklingen av den första godkända IL-17A-hämmaren, sekukinumab. Har var också fram till slutet av 2016 forskningschef inom Novartis inflammationsforskning och europachef för Novartis Institute for Biomedical Research (NIBR). Vid tidpunkten för föreläsningen hade Dhaval en annan anställning inom Novartiskoncernen.

Innehåll: Föreläsningen börjar med en mer basal genomgång av vilka funktioner IL-17A har i immunsystemet och dess normala funktion i försvaret mot infektioner. Därefter diskuteras resultaten från första ”proof-of-concept”-studierna med sekukinumab inom psoriasis och även resultat från kliniska studier också inom ankyloserande spondylit. Vilken roll IL-17A har vid ankyloserande spondylit diskuteras därefter utifrån experimentella data.

Föreläsningen är ca 40 minuter. Delar av den frågestund som var efter presentationen är inte med i denna inspelning eftersom diskussionen bland annat kom att handla om användning av sekukinumab utanför godkända indikationer.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.