Sekukinumab vid AS - kliniska studier och erfarenhet från klinisk praxis

Raj Sengupta, Bath, Storbritannien.

Den 31 augusti arrangerade Novartis tillsammans med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund en IL17Academy-föreläsning om sekukinumab vid ankyloserande spondylit.

Föreläsaren: Dr Raj Sengupta från The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases och The BMI Bath Clinic, Bath i Storbritannien. Raj Sengupta har stort kliniskt intresse och kunskap inom ankyloserande spondylit och är bland annat med i brittiska reumatologföreningens (BSR) riktlinjegrupp för biologisk behandling vid axiala spondylatriter, och är klinisk expert åt brittiska NICE för bedömning av TNF-hämmare vid ankyloserande spondylit.

Innehåll: I Dr Raj Senguptas föreläsning resonerar han kring vilka medicinska behov som finns inom ankyloserande spondylit, sammanfattar resultaten från studierna med sekukinumab och ger sin syn på för vilka patienter sekukinumab kan användas. Sist ger han flera praktiska råd kring biologisk behandling vid ankyloserande spondylit.

Föreläsningen är ca 45 minuter. Den frågestund som var efter presentationen är inte med i denna inspelning eftersom diskussionen bland annat kom att handla om otillåten användning av sekukinumab.

Dr Raj Sengupta 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.