Patientfall reumatologi

Hur skulle du agera? Här kan du ta del av ett antal patientfall inom reumatologi. Testa dina kunskaper och se hur dina kollegor har svarat (alla svar är anonyma). Patientfallen återspeglar typfall och inte en enskild patient. Fallen är gjorda av svenska reumatologer.

Behandling efter cancer

Agneta söker för stelhet och värk i leder. För 6 år sedan opererades hon för bröstcancer med spridning till lymfkörtel i axillen. Kan du då sätta in en biologisk behandling.

Starta patientfallet

Standardbehandling gav ingen effekt

Jacob har problem med ryggvärk och svullna, ömma hälsenor. Han diagnostiseras med axial spondylartit och sätts in på NSAID. Efter 3 månader kvarstår symtomen samt fortsatt förhöjda inflammationsparametrar. Hur skulle du gå vidare?

Starta patientfallet

Begynnande värk i kropp och rygg

Lena har behandlats för plackpsoriasis och har i nuläget endast mindre fjäll i hårbotten. Under de sista 3 månaderna har hon fått värk i kropp och rygg. Hur skulle du agera?

Starta patientfallet

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.