Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder.1,2

 • De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder.
 • Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta.
 • Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller plantarfascians fäste, så kallad hälsporre.
 • Ledinflammationen börjar vanligtvis i små leder i händer eller fötter.
 • Svullnad av en hel tå eller ett finger (korvfinger/-tå, daktylit) kan vara debutsymtom.
 • Omkring 5 % debuterar med ryggsmärtor.
 • Nattlig stelhet och smärta ger upphov till störd nattsömn, som kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid.
 • Psoriasis i huden förekommer hos 80–90 % av patienterna, framför allt plackpsoriasis. 10 % av patienterna har helt normal hud.

 

Diagnos: Klinisk undersökning och bilddiagnostik

Det finns inget specifikt diagnostiskt test för psoriasisartrit. Avgörande för diagnosen är:1

 • Inflammation i ledhinnorna och/eller i muskel- och senfästen 
 • Hudsymtom och nagelangrepp 
 • ”Korvfinger” eller ”korvtå” (daktylit)  
 • Inflammerad akillessena 
 • Inflammation i ögats regnbågshinna (uveit)

 

Anamnes:2

 • Hud
 • Leder
 • Tarm
 • Ögon
 • Urinvägar
 • Inflammatorisk ryggsmärta (lumbalt eller cervikalt), d.v.s. minst 4 av följande:
  • Smygande debut
  • Debut < 40 år
  • Förbättrad av aktivitet
  • Avsaknad av förbättring i vila
  • Nattligt uppvaknande med ryggsmärta

 

Status:2

 • Artrit ska diagnostiseras av läkare
 • Ryggstatus, inklusive
  • Schobers test
  • Sidoflexion
  • Thoraxexpansion
 • Hudstatus, inklusive bedömning av utbredning och inflammation av psoriasis eller pustulos
 • Akne
 • Entesit, minst 3 av följande krävs för diagnos:
  • Direkt smärta över muskelfäste
  • Indirekt smärta över muskelfäste (provokation i rörelse)
  • Minst tre månaders duration
  • Radiologiska förändringar med förkalkning i sen- eller muskelfäste
 • Tenosynovit
 • Smärta (direkt och indirekt)
 • Svullnad
 • Värmeökning över senskida
 • Rörelseinskränkning
 • Allmän status
  • Hjärta/lungor
  • Blodtryck
  • BMI
  • Midjemått

 

Röntgen och labb

Undersökningar med ultraljud och MR kan påvisa inflammatoriska förändringar i ledhinna. Ultraljud, MR och röntgenundersökning kan avslöja ledskador i brosk och ben. Bilddiagnostik bör innefatta slätröntgen av händer och fötter och vid axial sjukdom magnetresonanstomografi (MR) av sakroiliakaleder och rygg.3 Inflammatoriska prover, såsom sänka och CRP, tas som ett led i utredningen.

 

CASPAR

Classification Criteria for Psoriatic Arthritis (CASPAR) kan du använda som hjälp vid diagnostik. De bygger på att patienten har en konstaterad inflammation i perifera leder, ryggen eller muskel/senfästesinflammation och sedan ska uppfylla minst tre kriterier (poäng) för diagnos.4

 

CASPAR4  
Har pågående psoriasis 2 +
Har tidigare haft psoriasis 1 +
Familjemedlem har psoriasis 1 +
Nagelförandringar (Små hål eller gropar på nageln, naglar som lossnar framtill. Missfärgade, förtjockade eller ojämna naglar)   1 +
Negativ reumatoid faktor  1 +
Daktylit (svullna tår eller fingrar, s.k. korvfingrar/korvtår)  1 +
Specifika förändringar i leder (röntgen/radiologiska fynd)  1 +
 

 

Referenser
 1. Psoriasisförbundet, 2018. Att leva med psoriasisartrit. https://www.psoriasisforbundet.se/wp-content/uploads/2018/11/Att-leva-med-psoriasisartrit-TILL-WEBB.pdf
 2. Ulla Lindqvist. Psoriasisartrit. Accessed 5th March 2019. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1362 
 3. Lindqvist, Ulla. Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare. Läkartidningen. 2017;114:EU3E. Accessed 5th March 2019. http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2017/11/Psoriasisartrit--en-utmaning-for-patient-och-lakare/
 4. Psoriasisartrit – vad är symtomen och hur ställs diagnos. Psoriasisforbundet. Accessed 5th March 2019. https://www.psoriasisforbundet.se/fakta-o-rad/om-psoriasisartrit/symtom-och-diagnos/
SE1905684080 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers