Publikationer

De pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASEURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och akademiska forskare världen över fler studier med sekukinumab.

Här nedan hittar du länkar till några av de viktigaste artiklarna om sekukinumab.


Ankyloserande spondylit


Psoriasisartrit

 
Psoriasis


Allmänt om sekukinumab och IL-17A

 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.