Många av de patienter du möter har vant sig vid att kämpa sig upp ur sängen varje dag. Stela på morgonen har de kanske också vaknat av smärta på efternatten. Det kan dessutom gå många år mellan de första symtomen och en korrekt diagnos. 

Men med hjälp av rätt frågor och ett tydligt remitteringsförfarande kan patienterna snabbare få rätt behandling och en möjlighet till ett mer aktivt liv. På den här sidan finns remitteringsguide och utbildningsmaterial för dig som möter patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Materialet är bland annat tänkt att fungera som stöd vid identifiering av patienter och därmed rätt behandling. 

En utbildning som rätar ut begreppen

Nu finns den inspelade versionen av vår webbföreläsning tillgänglig för dig som vill lära dig mer om inflammatorisk ryggsjukdom. Under ett interaktivt webbinarium möter du en expertpanel som diskuterar olika tillvägagångssätt för patientidentifiering, klinisk undersökning, remittering och behandling. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag samt svarar på de frågor som åhörarna skickade in under sändningen.

 

Har du ont om tid?

Här hittar du separata filmer för varje föreläsning som presenterade under webbinariumet.


Del 1: Diagnos och klinisk undersökning


Del 2: Remittering


Del 3: Behandling

 

Remitteringsguiden

Det här är en praktisk guide som du kan använda i dina patientmöten. Den är tänkt som stöd för enkel identifiering och effektiv remittering av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Verktyget Innehåller bland annat tydliga differentieringskriterier, behandlingsmål och viktiga frågor att ställa till din patient. 

Ladda ner remitteringsguiden →

SE2009143596 (14 september 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request