Många av de patienter du möter har vant sig vid att kämpa sig upp ur sängen varje dag. Stela på morgonen har de kanske också vaknat av smärta på efternatten. Det kan dessutom gå många år mellan de första symtomen och en korrekt diagnos. 

Men med hjälp av rätt frågor och ett tydligt remitteringsförfarande kan patienterna snabbare få rätt behandling och en möjlighet till ett mer aktivt liv. På den här sidan finns remitteringsguide och utbildningsmaterial för dig som möter patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Materialet är bland annat tänkt att fungera som stöd vid identifiering av patienter och därmed rätt behandling. 

Remitteringsguiden

Det här är en praktisk guide som du kan använda i dina patientmöten. Den är tänkt som stöd för enkel identifiering och effektiv remittering av patienter med inflammatorisk ryggsjukdom. Verktyget Innehåller bland annat tydliga differentieringskriterier, behandlingsmål och viktiga frågor att ställa till din patient. 

Ladda ner remitteringsguiden →

 

En utbildning som rätar ut begreppen

Välkommen till en webbföreläsning om inflammatorisk ryggsjukdom. Under ett interaktivt webbinarium möter du en expertpanel som diskuterar olika tillvägagångssätt för patientidentifiering, klinisk undersökning, remittering och behandling. Panelen diskuterar också vilka möjligheter och utmaningar de upplever inom området idag.  

För dig som deltar live den 8 September finns dessutom möjligheten att skicka in frågor under sändningen. 

Ladda ner inbjudan med agenda →

Anmäl dig direkt till webbföreläsningen →

SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers